27 Haziran 2013 tarihli ve 28690 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6493 sayılı kanun ile bu kanuna bağlı olarak 27 Haziran 2014 tarihli ve 29043 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren kanunun 26 Aralık 2015 tarihli 29574 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişiklik kapsamında:

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin olarak bir bankadan dış hizmet alan kuruluşun, banka ile fatura üreten kurumlar arasında yapılacak sözleşme ile fatura üreten kurumlar adına tahsilat yapılabilmesi hususunda açıkça yetkilendirilmesi durumunda altıncı fıkra uygulanmaz.”