Tabii Olduğumuz Kanun ve Yönetmelikler

Bakanlar Kurulu tarafından yürütülen 27 Haziran 2013 tarihli ve 28690 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6493 sayılı kanun ve kanuna bağlı olarak 27 Haziran 2014 tarihli ve 29043 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yönetmelik hükümleri yürütülen yönetmelik 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.